top of page
NewsBee Wide.jpg

Beeminds laat Woningcorporaties sneller datagericht samenwerken door VERA ondersteuning

8 juni 2023

Met de ondersteuning van de Volkshuisvesting Enterprise Referentie Architectuur (VERA) binnen haar Data-as-a-Service dienst, maakt Beeminds het voor alle Woningcorporaties mogelijk om op basis van standaarden sneller aan de slag te gaan met data. Met het oog op de aankomende golf van AI innovaties, de energietransitie, verduurzaming en nieuwe ‘betaalbare huur’ wet, is het hoog tijd voor een andere aanpak waarmee woningcorporaties hun data efficiënter én effectiever kunnen inzetten.


Beeminds levert data als water uit de kraan middels haar Intelligenthive oplossing. Met deze binnen Nederland unieke dienst beschikken organisaties over een moderne en veilige gevulde data omgeving waarmee vanaf nu dus ook woningcorporaties en haar ketenpartners hun ambities met data sneller kunnen realiseren. Beeminds kan middels deze oplossing organisaties volledig ontzorgen of (deels) ondersteunen bij hun datareis.


Door de unieke aanpak, ondersteuning van de VERA standaard & de automatisering die Beeminds toevoegt, worden belangrijke aspecten als datamanagement en datagovernance vanaf het begin geborgd. Dit zorgt voor een duurzame inzet van data die klaar is om écht gebruikt te worden.


Door de ondersteuning van VERA, wordt het voor Woningcorporaties mogelijk om sneller impact te maken met data, aangezien deze standaard vanaf nu met één druk op de knop wordt uitgerold binnen je eigen Microsoft cloud omgeving waarbij je betaalt voor wat je gebruikt. Daarmee zetten we een belangrijke stap in het spreken van dezelfde data-taal, waarmee gegevensuitwisselingen in de keten op een standaard wijze mogelijk worden.


De verschillende datadomeinen uit VERA beschikbaar binnen de Intelligenthive

VERA in de Intelligenthive: een standaard, maar wel uitbreidbaar

De Intelligenthive biedt ondersteuning voor sectorstandaarden middels haar unieke ‘Industry Models’ die gebaseerd zijn op een open-source technologie. Dat VERA nu is opgenomen als Industry Model, is goed nieuws voor de Woningcorporaties die graag willen aansluiten op deze standaard, maar niet te maken willen hebben met alle complexiteit die daarbij komt kijken. Met onze oplossing wordt het niet alleen mogelijk om een Woningcorporatie eenvoudig en snel aan te sluiten op deze standaard, maar ook om op een eenvoudige & gecontroleerde wijze deze standaard uit te breiden en aan te passen. Recent kondigde Beeminds ook al haar ondersteuning voor de gemeentelijke standaard, het Gemeentelijk Gegevensmodel (GGM), aan.


Zo is het middels een gebruikersvriendelijke portal mogelijk om uitbreidingen of aanpassingen aan het gegevensmodel door te voeren die van toepassing zijn op een specifieke gemeente, zonder dat de onderliggende relatie met VERA verloren gaat. Hierdoor blijven standaard gegevensaanleveringen & rapportages werken.


Eenvoudig middels je eigen data-assistent je data mappen aan VERA met de Intelligenthive

Sneller meer impact met data

Door de ondersteuning van VERA hoeven Woningcorporaties geen tijd meer te besteden aan het onderbrengen van het VERA datamodel in haar data platform. Beeminds ontzorgt organisaties hierin en reduceert de complexiteit van de implementatie en het beheer ervan. Als je alleen gebruik wil maken van deze standaard binnen je reeds aanwezige moderne dataplatform, dan kan dat natuurlijk ook. Onze oplossing & dienstverlening is modulair en passen we aan zodat deze past bij jullie (data)volwassenheidsniveau en behoeften.


Laurens Frijters, Co-Founder Beeminds

“Het resultaat van het gebruiken van standaarden is dat data implementatietrajecten sneller uitgevoerd worden, waarbij de focust verschuift van techniek naar daadwerkelijk impact maken met data. Een versnelling van een factor 4 is nu al realistisch, en dan zijn we pas net begonnen!”

Duurzame inzet van data middels standaarden & hergebruik

Beeminds gelooft dat hergebruik & standaardisatie nodig is om complexiteit te kunnen reduceren en technologie ook echt duurzaam in te zetten binnen organisaties. Met duurzame inzet wordt bedoeld dat het datavolwassenheidsniveau van een organisatie stijgt en dat een organisatie ook echt kan vertrouwen op de aanwezige data en deze ook daadwerkelijk inzet bij het maken van beslissingen.


Om een duurzame inzet van data te kunnen realiseren binnen Nederlandse organisaties zoekt Beeminds continue de samenwerking op met instellingen & initiatieven die de impact binnen een specifieke sector willen vergroten. Het verdienmodel van Beeminds is daarom dan ook gebaseerd op gebruik & gebruikerstevredenheid, in plaats van de inzet van kostbare experts.


Stefan Daelemans. Co-Founder Beeminds
“Met de Intelligenthive beschik je als woningcorporatie over een data-assistent die je ontzorgd of ondersteund bij je hele datareis: van het ontsluiten van data tot het op orde brengen van je datakwaliteit. Wij maken gebruik van de Microsoft cloud & diverse open standaarden waarmee we eenvoudig kunnen koppelen met alle soorten applicaties & clouds. Hierdoor is dit een goed alternatief voor kostbare dataplatformen zoals bijv. Databricks, Redshift, Snowflake.”


Over VERA

VERA is de technische uitwerking van de Corporatie Referentie Architectuur (CORA) en is ontwikkeld in nauwe samenwerking met corporaties, leveranciers en ketenpartijen. VERA is ontstaan vanuit een vraag vanuit de markt om deze standaarden praktisch toepasbaar te maken. De toekomst van de VERA standaard wordt mede beïnvloed door de voortdurende feedback en doorontwikkeling van andere (open) standaarden zoals CORA en DICO.


Over Beeminds

Beeminds gelooft dat elke organisatie meer bereikt en wendbaarder is wanneer mensen, applicaties & algoritmes de juiste data op de juiste manier gebruiken. Onze Intelligenthive oplossing levert gebruikers daarom direct relevante inzichten en laat organisaties sneller impact maken met data, dankzij de kracht van standaardisatie en hergebruik. Zo groeit de datavolwassenheid binnen jouw organisatie. Data als water uit de kraan noemen wij dat.


Wil je meer informatie? Neem dan gerust contact op of plan zelf een demo in van onze Intelligenthive en laat je overtuigen.


Homepage banner.jpg
Vragen over dit nieuwsbericht?

Laten we kennis maken.

bottom of page