top of page
  • Foto van schrijverLaurens Frijters

Zonder duurzaam dataplatform geen CSRD-Rapportage

Begin 2025 is het zover. Dan gaat de eerste fase voor de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) in. Voor veel organisaties brengt deze naderende CSRD een aanzienlijke transformatie met zich mee. Deze rapportageverplichting en -richtlijn heeft als doel om, naast financiële cijfers, ook gezonde duurzaamheidscijfers aan te leveren en de ESG-impact te onderbouwen. Zie hier ook meteen de uitdaging; Voor het aanleveren van CSRD-rapportages die voldoen aan de CSRD-richtlijnen, zijn veel verschillende datapunten nodig. Hiervoor dienen niet alleen interne databronnen, maar ook externe bronnen van (toe)leveranciers, te worden ontsloten. De praktijk leert dat het verkrijgen en verwerken van deze omvangrijke dataset een grote uitdaging is. Hoe borg je immers de kwaliteit en beschikbaarheid van informatie in dit rapportageproces?


In dit artikel lees je hoe een fundament, in de vorm van een goed dataplatform, organisaties helpt om niet alleen te voldoen aan hun CSRD-verplichting, maar daadwerkelijk kan bijdragen aan duurzaam impact maken met data binnen je organisatie.


CSRD-rapportageverplichting

Om als Europa te voldoen aan de ingestemde Green Deal, publiceerde de EU in april 2021 de CSRD-richtlijnen. Als gevolg hiervan moet, in 2025, een groot gedeelte van het Nederlandse bedrijfsleven rapporteren over boekjaar 2024. Voor veel organisaties betekent dit dat het moment is aangebroken om tempo te gaan maken. Het herinrichten of optuigen van een datalandschap om CSRD-proof te zijn, is een omvangrijke taak die gepaard gaat met tal van (data)uitdagingen en met een ingrijpende transformatie. Dit geldt voor grote bedrijven maar zeker voor MKB+ organisaties die nog niet eerder op zo'n uitgebreide schaal hebben gerapporteerd.


Vooral cultuurverandering en datamanagement vormen uitdaging

Tijdens de CSRD-implementatie moeten bedrijven ESG-informatie integreren in zowel rapportages als hun beheerorganisatie. De CSRD-rapporten gebruiken regelmatig honderden datapunten, waarbij verzamelen van veel databronnen en het borgen van de datakwaliteit een lastige opgave is. Dit vraagt om een duurzame aanpak.

Ook de verandering van de organisatiecultuur vormt een uitdaging waarbij ESG een onderdeel dient te worden van de corporate story en -strategie. Het veranderproces kent enkele noodzakelijke stappen waarbij selectie van de geldende ESRS-normen, dubbele materialiteit analyse, draagvlakontwikkeling, opleiding van (data)medewerkers, storytelling door het management en (niet onbelangrijk) het implementeren van een duurzaam data platform.


CSRD Dashboards: make or buy?

Het aanschaffen van kant en klaar CSRD-dashboards lijkt een logische route, echter komt deze keuze met de uitdagingen die organisaties vooraf niet overzien. Waar ligt de bron van de gebruikte data, wie is er verantwoordelijk voor de ontsluiting van de databronnen, de datakwaliteit en - beveiliging? Plus, hoe ga je op het moment van een audit aantonen hoe deze data tot stand is gekomen?


Duurzaam dataplatform als fundament

Aan de basis van elk rapportage proces ligt een goed fundament. Een duurzaam dataplatform automatiseert het ontsluiten, analyseren en rapporteren van CSRD (en andere) data. Voor de CSRD-rapportage is flexibiliteit vereist aangezien er ontsluiting van gestructureerde en ongestructureerde data uit verschillende interne en externe ESG-bronnen moet plaatsvinden. Dit vraagt om een goed datafundament wat losstaat van de

rapportage tool die wordt ingezet. Dit platform dient klaar te zijn voor toekomstige data ambities van de onderneming, waarin dataproducten niet enkel en alleen in rapportagevorm zal worden gedeeld. Aangezien CSRD-data, in de toekomst, onderdeel gaat zijn van dienstverlening binnen een waardeketen, is het geautomatiseerd kunnen aanleveren en ontvangen van CSRD-data op basis van (open) industriestandaarden een must.


Is CSRD ook jouw startpunt voor meer datagedreven werken?


Een duurzaam dataplatform stelt je dus in staat om uitgebreid en geautomatiseerd te rapporteren over meerder ESG-databronnen, zonder compromis te sluiten op datakwaliteit en betrouwbaarheid. Maar dat is de basis.Een modern data platform stelt jouw organisatie ook in staat om, met analytics en AI-scenario’s, te komen tot efficiëntere procesvoering, risico beperking en omzetgroei middels nieuwe datagedreven diensten voor klanten. In dat geval heeft de ontwikkeling van de CSRD-rapportage maximale impact op de strategische koers van de organisatie, de klanten en haar omgeving.


Hoe nu te starten?

Afhankelijk van waar je als organisatie staat in de CSRD-implementatie en de datavolwassenheid binnen je organisatie, kun je snel en stapsgewijs naar een werkende CSRD-rapportage komen. Er zijn meerdere standaard CSRD Dashboards beschikbaar in de markt, echter lossen deze niet het datamanagement probleem op. Wat ons betreft zijn er dus een tweetal routes; Je gaat mee in de standaardontwikkelingen die Cloud vendoren, zoals bijvoorbeeld Microsoft, bieden rondom dit onderwerp. Of je start met je eigen duurzame dataplatform waarop je CRSD-Rapportages ontwikkelt én klaar bent om je organisatie meer datagedreven te maken.


CSRD Reporting Dashboard / Microsoft Project ESG Lake


Beeminds levert een duurzaam dataplatform op basis van de Microsoft cloud en biedt, indien gewenst, ondersteuning om tot operationele CSRD-rapportages te komen. Hierbij gebruiken we open (industrie) standaarden en benutten we maximaal de bestaande CSRD-rapportages en databronnen binnen Microsoft Fabric. Zoek je CSRD transformatie expertise? Beeminds werkt samen met enkele CSRD Partners met best practices op het gebied van proces- en organisatieontwikkeling.

Meer informatie rondom de beschikbaarheid van Microsoft Sustainability Cloud, vind je hier of plan direct een afspraak voor nadere kennismaking.

Comentários


Homepage banner.jpg

Vond je deze update interessant?

Wij bespreken graag je ideeën. Laten we kennis maken.

bottom of page