top of page
  • Foto van schrijverLaurens Frijters

Groeien met duurzaamheid. 5 stappen naar een waardevolle ESG rapportage

Het is niet te missen. De stroom aan berichten over veranderende wetten en regels met betrekking tot Environmental, Social, and Governance (ESG) en de verplichte Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) rapportage. Het opleveren van deze rapportage lijkt een doel op zich te zijn geworden, waarbij we om de haverklap worden geconfronteerd met nieuwsberichten en onderzoeken met steeds dezelfde boodschap: "de meeste bedrijven zijn nog niet klaar voor CSRD".


Maar rapporteren over ESG-prestaties volgens de verplichte CSRD is toch ook een moetje? Nou nee...  

Dat een aanzienlijk deel van de organisaties in Nederland de voorbereiding op de CSRD rapportage uitstelt weten we inmiddels. En dat is best logisch. Want een goede voorbereiding kost veel tijd, aandacht, middelen en capaciteit. En tegelijkertijd is het volgens ons een gemiste kans als er enkel tijd en moeite wordt gestopt in het voorbereiden van organisaties op de verplichte rapportage, want dan zal ESG altijd een 'moetje' blijven.


In dit artikel werpen we licht op het doel achter de CSRD rapportage. Ook delen we een praktische aanpak om ESG data, welke de basis vormt voor de CSRD rapportage, binnen de bedrijfsvoering in te zetten, ongeacht de fase waarin jouw bedrijf zich bevindt. 


Wat is ook al weer het doel van de CSRD?  

Er komt veel nieuwe ESG wet- en regelgeving vanuit Brussel. In mijn vorige blog ging ik al in op de CSRD verplichting vanuit de EU voor bepaalde organisaties om CSRD rapportages te publiceren vanaf boekjaar 2024. Het uiteindelijke doel van de EU is natuurlijk niet simpelweg het verplichten van een nieuwe rapportagestroom, maar uiteindelijk is het doel om duurzame en inclusieve groei te realiseren. Aan de hand van Europese wet- en regelgeving worden investeerders meer in de richting van duurzame investeringen bewogen en ontstaat er een systeem van transparantie en langetermijndenken.


Het EU beleid is er op gericht om meer kapitaal te laten stromen naar organisaties die transparant zijn over hun duurzaamheidsprestaties.

Groeikansen voor organisaties die ESG criteria integreren

Organisaties die ESG-criteria slim integreren binnen hun strategie en bedrijfsvoering kunnen daarmee hun groeikansen vergroten. Door te voldoen aan duurzaamheidsnormen kunnen zij namelijk niet alleen toegang krijgen tot groeikapitaal, maar ook omzet vergroten (gunning tenders), risico's verminderen, innovatie stimuleren, merkreputatie versterken en toptalent aantrekken. Duurzaam en verantwoord zaken doen op basis van ESG data kan dus ook concurrentievoordeel opleveren.


Welke stappen kan je nu zetten? 

Allereerst is het belangrijk om richting te bepalen en te begrijpen waar jouw organisatie op dit moment staat in de ambitie en uitvoering van een duurzaamheidsstrategie. Gebruik hiervoor instrumenten zoals bijvoorbeeld de Dubbele Materialiteit Assessment (DMA), Theory of Change (ToC) en The Five Dimensions of Impact (IMP) om je ESG doelen in kaart te brengen.  


  1. Concretiseer ESG doelen. Gebruik hiervoor een bestaand kader binnen jouw sector of maak een selectie van de Sustainable Development Goals (SDG) van de Verenigde Naties die voor jouw organisatie relevant zijn. Het gebruik van dergelijke frameworks helpt je om ESG ambities te vertalen naar voor jouw organisatie herkenbare en meetbare doelen.

  2. Definieer KPI’s. De European Sustainability Reporting Standards (ESRS) die bij de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) horen, bestaan uit 245 pagina's, twee algemene en tien thematische rapportagestandaarden en 1231 datapunten. Dit is praktisch onwerkbaar. Houdt het dus simpel en selecteer een beperkt aantal KPI’s (CO2, Water, Afval, Social, etc). Toets hierbij met diverse stakeholders, of deze KPI’s eenduidig, helder en meetbaar zijn.

  3. Maak duurzaamheid onderdeel van je management rapportages. Ontwikkel en implementeer daarvoor ESG rapportages in je eigen BI omgeving. Bepaal welke ESG data beschikbaar is wat de eventuele gap is in de informatievoorziening. 

  4. Breng ESG data management op orde: Excel is natuurlijk een manier om je ESG data te verzamelen, verwerken en publiceren, echter raden wij dit af. Het ESG reporting proces vraagt om een gestructureerde werkmethode van dataverwerking, -beheer en -verantwoording waarbij data kwaliteit en veiligheid zijn geborgd. Gebruik hiervoor een dataplatform dat je slim gebruik laat maken van data automation en AI tools, zoals bijvoorbeeld CoPilot.  

  5. Breng je duurzaamheidsimpact tot leven. Storytelling is cruciaal en ESG data vraagt om de juiste context. Gebruik hiervoor data visualisatie tools zoals interactieve dashboards, infographics en casestudies om je duurzaamheidsambities en prestaties in beeld te brengen en aan te vullen met kwalitatieve onderbouwing. Maak de ESG rapportage niet enkel onderdeel van het jaarverslag, maar publiceer deze op je corporate website en betrek deze ook bij de regulier business updates om uitdagingen en kansen te delen en ideeën te ontvangen vanuit de organisatie. 


Versnel je ESG reis met Data-as-a-Service van Beeminds

Beeminds biedt een Data-as-a-Service om snel tot operationele ESG-rapportages te komen. Onze end-to-end ESG oplossing biedt een reeks aan sector standaarden, integratie met 100+ databronnen en ESG rapportage templates. Heeft je organisatie nog geen (ESG) dataplatform? Wij leveren en beheren deze graag voor je. 


Meer informatie over Data-as-a-Service voor jouw ESG reporting vind je hier. Wil je vrijblijvend met een van onze experts kennismaken? Plan hier eenvoudig een afspraak in. 

Comments


Homepage banner.jpg

Vond je deze update interessant?

Wij bespreken graag je ideeën. Laten we kennis maken.

bottom of page