top of page
Orange Table

Data Stewards

Data Stewards zijn verantwoordelijk voor het beheren en onderhouden van gegevens binnen een organisatie.

Eenvoudig uitgelegd.

Data Stewards

Data Stewards zijn verantwoordelijk voor het beheren en onderhouden van gegevens binnen een organisatie. Ze spelen een cruciale rol in het waarborgen van de kwaliteit, integriteit, beveiliging en naleving van gegevens.


De specifieke verantwoordelijkheden van Data Stewards kunnen variëren, afhankelijk van de organisatie en de aard van de gegevens, maar over het algemeen omvatten hun taken het volgende:

  • Gegevensbeheer: Data Stewards zijn verantwoordelijk voor het definiëren, documenteren en handhaven van gegevensstandaarden en -beleid binnen de organisatie. Ze zorgen ervoor dat gegevens op consistente wijze worden vastgelegd, opgeslagen en georganiseerd.

  • Datakwaliteit: Ze bewaken de kwaliteit van de gegevens en nemen maatregelen om eventuele fouten, inconsistenties of duplicaties op te lossen. Dit omvat het identificeren en corrigeren van problemen in gegevenssets.

  • Gegevensintegriteit: Data Stewards zorgen ervoor dat gegevens accuraat en betrouwbaar zijn. Ze kunnen procedures implementeren om de integriteit van gegevens te handhaven en ervoor te zorgen dat gegevens niet onbedoeld worden gewijzigd.

  • Classificatie en tagging: Ze classificeren gegevens op basis van gevoeligheid en relevantie, en passen tags of labels toe om gegevens te identificeren en te categoriseren. Dit is belangrijk voor gegevensbeveiliging en nalevingsdoeleinden.

  • Toegangsbeheer: Data Stewards zijn betrokken bij het beheren van de toegang tot gegevens. Ze definiëren wie toegang heeft tot welke gegevens en op welke voorwaarden, en zorgen ervoor dat toegangsrechten worden nageleefd.

  • Beveiliging en naleving: Ze dragen bij aan de beveiliging van gegevens en de naleving van wettelijke voorschriften en branchevoorschriften met betrekking tot gegevensprivacy en -beveiliging.

  • Gegevensdocumentatie: Data Stewards documenteren gegevensdefinities, metagegevens en gegevensbronnen om ervoor te zorgen dat anderen binnen de organisatie de gegevens kunnen begrijpen en gebruiken.

  • Samenwerking: Ze werken vaak samen met andere belanghebbenden, zoals gegevensanalisten, databasemanagers en compliance-teams, om gegevensgerelateerde problemen op te lossen en processen te verbeteren.

  • Gegevenseducatie: Data Stewards kunnen training en bewustwording verzorgen voor medewerkers over gegevensbeheerpraktijken en -beleid.


In het kort zijn Data Stewards verantwoordelijk voor het zorgvuldig beheren van gegevens gedurende hun levenscyclus, van inzameling en opslag tot gebruik en verwijdering. Ze spelen een sleutelrol in het waarborgen van de betrouwbaarheid en bruikbaarheid van gegevens binnen een organisatie.

Afscheid nemen van complexiteit?

Onze oplossing, de Intelligenthive, zorgt ervoor dat je je niet meer druk hoeft te maken over het bijhouden van alle data ontwikkelingen, termen & technieken.


Benieuwd? Bekijk dan verderop de interactieve tour en vraag vandaag nog een demo aan om te leren hoe wij je afscheid laten nemen van deze complexiteit.

Bekijk hieronder de interactieve demo

Ervaar het zelf.

Start jouw datareis met een interactieve tour of plan een persoonlijke demo in

Meer informatie over de Intelligenthive dienst vind je hier

Plan een demo in

Bedankt voor je demoaanvraag.
We nemen zo snel mogelijk contact met je op!

Homepage banner.jpg

Let's talk!

Wil je meer weten over dit onderwerp?

bottom of page