top of page
NewsBee Wide.jpg

De toekomst van datagedreven werken is hier

23 november 2022

De weg naar datagedreven werken voor organisaties duurt lang en is onnodig complex. Dit kan en moet anders. Met de introductie van een nieuwe datamanagement dienst genaamd ‘Intelligenthive’, levert Beeminds gebruikers direct toegang tot relevante inzichten. Hierdoor maken organisaties sneller en duurzaam impact met data.

Data maturity. Simplified.

De Intelligenthive biedt een oplossing voor de actuele data uitdagingen op het gebied van data integratie, -management & -beveiliging en wordt aangedreven door de cloud, slimme automatisering, artificial intelligence (AI) en open standaarden. Data maturity as-a-service voor een vast bedrag per maand. ​


Beeminds zet in op standaardisatie en hergebruik binnen meerdere sectoren middels ‘industry models’, welke zij samen met klanten en partners doorontwikkelt. ​

Datamanagement diensten complex en versnipperd

In de huidige digitale wereld zijn Data & AI een randvoorwaarde voor organisaties om succesvol te zijn en blijven. Organisaties besteden veel energie en budget aan technische adviezen en data platformen, die vervolgens beperkt worden gebruikt. De echte waarde van data blijft zo onbenut en de achterliggende business vraag onbeantwoord. Als gevolg van wet- en regelgeving moeten organisaties daarnaast grip krijgen op de organisatie en kwaliteit van hun data. Slechts een beperkt aantal slaagt erin om dit duurzaam in te regelen:

"Meer dan 70% geeft aan over de juiste tools te beschikken. Slechts 11% geeft aan deze volledig te hebben overgenomen in hun data infrastructuur."

Bron: The Importance of a data mature organization in the new reality


Richard Verburg, mede-oprichter van Beeminds.

"Data is op alle niveau's binnen Nederlandse organisaties met recht een hot topic. Met het toenemend gebruik van data, groeit ook de behoefte aan controle, beveiliging en een oplossing waarbij de focus ligt op business impact in plaats van technologie. Dit vraagt om een refresh op de wijze waarop organisaties hun datamanagement en -governance inrichten. Wij zien een toekomst waar data beschikbaar, intuïtief en betrouwbaar is. Voor iedereen, als water uit de kraan.”, aldus Richard Verburg, mede-oprichter van Beeminds.

Succesvol inzetten van data kan sneller & eenvoudiger

Stefan Daelemans, mede-oprichter van Beeminds.

"Het is onze missie om organisaties succesvoller te maken door de juiste data op de juiste manier te gebruiken. Met de Intelligenthive bieden wij een complete en schaalbare managed dienst met een transparant prijsmodel. Dankzij het gebruik van gestandaardiseerde ‘industry models’, cloud-native technologie en slimme automatisering met behulp van artificial intelligence, maken wij data duurzaam en versneld toegankelijk voor alle Nederlandse organisaties.”, aldus Stefan Daelemans, mede-oprichter van Beeminds.

Over Beeminds

Beeminds gelooft dat elke organisatie meer bereikt en wendbaarder is wanneer mensen, applicaties & algoritmes de juiste data op de juiste manier gebruiken. Beeminds ontzorgt, versnelt, reduceert complexiteit en levert een veilige omgeving waarin datamanagement en -governance zijn geborgd. Medewerkers hebben hierdoor toegang tot betrouwbare én sector-relevante dataproducten waarmee de organisatie direct impact maakt en de datavolwassenheid toeneemt.


De oprichters van Beeminds

Maak hieronder kennis met de oprichters van Beeminds:Wil je kennis maken of meer informatie ontvangen. Neem dan contact op.

Homepage banner.jpg
Vragen over dit nieuwsbericht?

Laten we kennis maken.

bottom of page