top of page
Delft2.jpg

Gemeente Delft en Beeminds realiseren succesvolle GGM-implementatie op Microsoft Azure

5 april 2024


Het Gemeentelijk Gegevensmodel (GGM) is een model dat een solide basis legt voor informatiegestuurd werken. Als geestelijk vader van het GGM is het de ambitie van Gemeente Delft dat elke gemeente het gegevensmodel omarmt. Gemeente Delft heeft het GGM ontwikkeld in een Oracle-omgeving, maar zag dat steeds meer gemeenten voor Microsoft kiezen. Om het GGM breder toepasbaar te maken en andere gemeenten beter te helpen, startte zij een pilot met het Microsoft-georiënteerde Beeminds. Samen hebben zij aangetoond dat gemeenten het GGM ook effectief en efficiënt op Microsoft Azure kunnen implementeren.

In dit artikel vertellen Mark Lander, Afdelingshoofd Gegevensmanagement, en Ashkan Ashkpour, Senior Gegevensarchitect, hoe de samenwerking met Beeminds de weg heeft geopend voor innovatieve toepassingen van het GGM in de Microsoft Azure-cloud.‘Beeminds heeft een workflow gecreëerd die de implementatie van het GGM in een Azure-omgeving stap voor stap begeleidt.’ Mark Lander - Afdelingshoofd Gegevensmanagement Gemeente Delft

GGM: Van intern project tot een landelijk toegepast model

‘Zo'n vijf tot zes jaar geleden kwam de term informatiegestuurd werken op’, begint Mark. ‘Dat was voor de gemeente Delft het startpunt voor de ontwikkeling van het GGM. Dat hebben we gedaan in een Oracle-omgeving. Ons doel was om efficiënter en effectiever gebruik te maken van onze data. Eerst hebben we intern een aantal jaar geëxperimenteerd met het GGM om te begrijpen hoe we het model het beste konden inzetten. Al snel realiseerden we ons dat de potentie van het GGM veel breder was dan alleen voor Delft. Dit heeft ervoor gezorgd dat we de samenwerking met andere gemeenten zijn gaan opzoeken, waarbij de focus lag op het delen van kennis en ervaringen. Deze samenwerkingen waren zo succesvol dat we besloten onze netwerken verder uit te breiden door ook partnerschappen aan te gaan met overheidsinstanties en leveranciers uit het bedrijfsleven.’


VNG GemeenteDelersprijs 2022

Ashkan: ‘Mid 2022 wonnen we met ons initiatief de VNG GemeenteDelersprijs in de categorie Informatie Technologie. Het feit dat ook de VNG het GGM omarmt, is voor ons een prachtige bevestiging van de waarde van het GGM als een instrument voor de hele publieke sector.’


Samenwerking Beeminds

‘Begin 2023 zagen we via LinkedIn een persbericht voorbijkomen van Beeminds’, vervolgt Ashkan. ‘Beeminds kondigde aan het GGM te ondersteunen binnen hun Data-as-a-Service oplossing: de Intelligenthive. Daarmee wil ook Beeminds bijdragen aan het bereikbaar maken van datagedreven werken voor Nederlandse gemeenten. Dit sluit perfect aan bij onze visie om datagestuurd werken op basis van het GGM binnen de publieke sector te versnellen en te vereenvoudigen. Onze eigen ervaring met Oracle had ons al veel geleerd over de kracht en mogelijkheden van datamanagement. De expertise van Beeminds met Microsoft Azure en Fabric kon weleens interessante deuren openen voor ons.’‘De expertise van Beeminds met Microsoft Azure en Fabric kon weleens interessante deuren openen voor ons.’ Ashkan Ashkpour, Senior Gegevensarchitect Gemeente Delft

Win-winsituatie

Mark: ‘Reden genoeg voor ons om het LinkedIn-bericht van Beeminds te liken. Daarop zochten zij contact met ons en dat was het begin van een vruchtbare dialoog en een prettige samenwerking. Beeminds zocht naar manieren om gemeenten te helpen het GGM toe te passen met hun innovatieve oplossing. Voor ons was het interessant om te onderzoeken hoe deze samenwerking het gebruik van het GGM kan versnellen. Een win-winsituatie. Het idee ontstond om samen aan een case te werken, om te zien of hun oplossing echt deed wat het beloofde. In plaats van ons te richten op een theoretisch project, kozen we ervoor ons Label C-project te reproduceren in de vorm van een pilot. Op basis van de bestaande mappings en dashboard, konden we een goede vergelijking maken. Het Label C-project, gericht op het verbeteren van de energieprestaties van gebouwen, was bovendien een ideale test omdat het gebaseerd is op openbare data uit onder andere het BAG – Basisregistratie Adressen en Gebouwen –, verrijkt met data over de energielabels (RVO) van alle verblijfsobjecten binnen de Gemeente Delft.’


‘Tijdens dit traject zijn de standaarden vanuit het GGM gecombineerd met de kracht van de op Microsoft Azure gebaseerde datamanagementdienst van Beeminds.’ Mark Lander - Afdelingshoofd Gegevensmanagement Gemeente Delft

Het Label-C dashboard

Het Label C-dashboard, gereproduceerd als onderdeel van dit project, biedt op gebruiksvriendelijke manier relevante en betrouwbare inzichten in de energieprestaties. Dit wordt verder ondersteund door het Intelligenthive Control Center, dat overzicht en controle biedt over de complete datareis, van verzameling tot visualisatie.

‘Deze pilot toont aan dat je het GGM ook effectief en efficiënt in een Microsoft Azure-omgeving kunt implementeren. Dat maakt Beeminds een mooie optie voor gemeenten die informatiegestuurd willen gaan werken met het GGM in een Microsoft-omgeving.’

Een steeds rijker wordend model

‘Het GGM bestaat uit twee aspecten’, legt Ashkan uit. ‘Het technische aspect – ofwel de implementatie – en het model zelf. Wij hebben ooit het logische model uitgedacht en ontworpen, maar – en hier komt de uitdaging – dat model moet je dan nog wel technisch vullen. Dat betekent dat je data uit een systeem moet vertalen naar het GGM. Als wij dat doen voor systeem A en een andere gemeente doet dat voor systeem B, wordt het model steeds rijker.’Vliegende start in Azure met Beeminds

Mark: ‘Wij hebben onze ervaringen opgedaan met het vullen van het model in een Oracle-omgeving. Beeminds kan de juiste ondersteuning bieden om dit ‘vulproces’ in de Microsoft Azure-omgeving te realiseren. Welke oplossing je ook gebruikt, het model blijft hetzelfde en de mogelijkheid tot uitwisseling blijft behouden. Het GGM is als open source vrij beschikbaar via GitHub en de keuze van het platform hangt af van de behoeften van de gemeente. Beeminds heeft het GGM standaard opgenomen in hun Data-as-a-Service-oplossing.’


‘Je kunt natuurlijk iemand inhuren om het werk in een Azure-omgeving voor je te doen’, legt Mark uit. ‘Maar Beeminds heeft een workflow gecreëerd die je begeleidt bij de implementatie in Azure. Het werkt vrij intuïtief: je klikt het GGM aan, selecteert het deel dat je wilt implementeren, en maakt een mapping van de systemen die nodig zijn om het GGM te vullen. Een mooie bijkomstigheid is dat je mogelijk al mappings kunt hergebruiken die door andere gemeenten zijn gedaan. Vrij eenvoudig zet je alles in een Azure-datawarehouse. Hun oplossing biedt een duurzame, gestructureerde manier van werken waarmee een gemeente stap voor stap tot een succesvolle implementatie kan komen, inclusief de mogelijkheid voor het inrichten van datakwaliteitsscores en governance. Daarna kun je direct aan de slag met een visualisatie- en analysetool als Microsoft Power BI.’


GGM als standaard

Ashkan: ‘Toen we startten met het GGM hadden we de hoop dat ook leveranciers zich zouden aansluiten bij dit initiatief. Het idee was dat we als gemeenten veel sneller zouden kunnen bewegen als de leveranciers ook deel zouden uitmaken van dit proces. En kijk waar we nu staan: GGM is inmiddels een standaard geworden, gemeenten trekken samen op en steeds meer leveranciers, waaronder Beeminds sluiten zich aan bij dit initiatief. In maart hebben we een landelijk rondetafelgesprek om de implementatie van het GGM in de Azure-omgeving breder uit te dragen georganiseerd. Beeminds was daar ook bij als een van de sprekers.’


Ervaar de kracht van data-automatisering zonder grote investeringen of lock-in

Richard Verburg, mede-oprichter van Beeminds, concludeert: ‘Het slim en veilig gebruik maken van data bij het uitvoeren van maatschappelijke taken door de overheid is niet meer weg te denken. Wij stimuleren daarom actief hergebruik van opendata standaarden, zoals het GGM, en geloven in langdurige samenwerkingen waarin we toegevoegde waarde leveren. Omdat wij alles uitrollen in de Microsoft-cloudomgeving van de klant, ervaren onze klanten geen lock-in.’

‘Met het Label C-project als praktijkvoorbeeld hebben we de kracht van de Beeminds’ Intelligenthive aangetoond,’ besluit Richard. ‘Als kers op de taart is de RVO-mapping, cruciaal voor het inzichtelijk maken van energielabels, nu een standaard onderdeel van de Intelligenthive. Onze visie rondom het hergebruik en delen van ontwikkelingen komt hiermee direct tot leven. Onze Data-as-a-Service oplossing is uniek in Nederland.’ 


‘Dit project illustreert perfect hoe we gemeenten ondersteunen bij het versnellen van hun datavolwassenheid en de implementatie van het GGM in Azure, met minimale afhankelijkheid van derde partijen of grote investeringen in eigen data-teams.’ Richard Verburg – Mede-oprichter Beeminds & BI Consultant

Over Beeminds en de Intelligenthive

Beeminds gelooft in de kracht van data en ziet dat de weg naar datagedreven werken voor organisaties onnodig complex is. In het oerwoud van complexe dataproducten is het een uitdaging om niet te verzanden en de focus te houden op het verbeteren van je business op basis van relevante inzichten. Beeminds biedt een Data-as-a-Service oplossing: de Intelligenthive, waarmee organisaties snel en duurzaam meer waarde uit hun data kunnen halen.


Zelf aan de slag met het Gemeentelijke Gegevensmodel (GGM)? Download deze hier op GitHub.


Wil je meer weten over onze oplossing en welke gemeentespecifieke koppelingen en use-cases wij standaard meeleveren? Kijk hier om voor meer informatie over onze dienstverlening voor gemeenten of neem contact met ons op. We leren je graag kennen.bottom of page